Kapankan Seorang Awam dikatakan bukan Salafy?

Kapankan Seorang Awam dikatakan bukan Salafy?

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Pertanyaan
Kapankah kita katakan seorang awam bukanlah seorang Salafy?

Jawaban oleh Syaikh Rabi’ bin Hady al-Madkhaly, mantan dosen di Universitas Islam al-Madinah.

Orang awam, seperti rafidhoh yang pertengahan, atau Sufy yang pertengahan atau yang seperti mereka dari kalangan Hizbiyyun, jika dia mengokohkan pemikiran-pemikiran mereka, dan dia mengikuti mereka, menolong orang-orang untuk kepentingan mereka, dan menentang Salafiyyun misalnya, maka dia dari mereka.

Tapi jika dia tidak aktif (melakukan yang telah disebutkan sebelumnya), dan dia adalah seorang yang menerima kebenaran, maka dia harus dinasehati, dan diajari manhaj Salafy. Tidak boleh tergesa-gesa menghukumi dia. Tapi jika dia aktif dengan mereka, dan menerima pemikiran-pemikiran mereka, maka dia dari mereka.

Selain dari ini, orang biasa yang tidak mengerti mereka ada pada apa, orang yang tidak memiliki kebencian atau berpendirian berlawanan dengan manhaj Salafy, maka orang seperti itu harus dihadapi dengan kesabaran, diajari, dan dinasehati. Tidaklah boleh tergesa-gesa menghukumi mereka.

Sumber
Ini diterjemahkan secara eksklusif untuk www.bakkah.net dari kaset rekaman dengan sepengetahuan dan izin dari as-Syaikh, file no. AARM001, tertanggal 1423/7/23.