Makna Dua Kalimat Syahadat

A. Makna Syahadat Laa Ilaaha Illallah Yaitu beritikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaaha menafikan hak penyembahan dari yang selain Allah, siapapun orangnya. Illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi kalimat ini secara ijmal (global) adalah, "Tidak ada sesembahan yang hak…

Komentar Dinonaktifkan pada Makna Dua Kalimat Syahadat

Riya’ lebih halus daripada rambatan semut

Ketahuilah bahwa kata riya' itu berasal dari kata ru'yah (melihat), sedangkan sum'ah (reputasi) berasal dari kata sami'a (mendengar). Orang yang riya' menginginkan agar orang-orang bisa melihat apa yang dilakukannya. Riya' itu ada yang tampak dan ada pula yang tersembunyi. Riya' yang tampak ialah yang dibangkitkan amal dan yang dibawanya. Yang sedikit tersembunyi dari itu adalah riya' yang tidak dibangkitkan amal,…

Komentar Dinonaktifkan pada Riya’ lebih halus daripada rambatan semut