Rekaman Dauroh Makasar 8 ” MENAKAR CINTA – Upaya Menelusuri Sunnah Nabi”

Rekaman Dauroh Makasar 8 ” MENAKAR CINTA – Upaya Menelusuri Sunnah Nabi”

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Berikut Rekaman Dauroh Makasar 8
MENAKAR CINTA – Upaya Menelusuri Sunnah Nabi

Pemateri

Al Ustadz Abu Nashim Muhtar Hafizhahullah.

Hari ,Tanggal

sabtu – ahad 12-13 Jumadal Akhirah 1435H

Sesi  1 http://download.salafy.or.id/sesi1-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar/

Sesi 2 http://download.salafy.or.id/sesi2-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar/

Tausiyah Ba’da Subuh http://download.salafy.or.id/sesi3-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar/

Sesi 3 http://download.salafy.or.id/sesi3-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar-2/

Sesi 4 http://download.salafy.or.id/sesi4-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar/

Sesi 5 http://download.salafy.or.id/sesi5-dauroh-makasar-8-al-ustadz-abu-nasim-mukhtar/

Dauroh-Makassar-8