Jangan Memberikan HP dengan Fasilitas Berlebih kepada Anak Anda

Jangan Memberikan HP dengan Fasilitas Berlebih kepada Anak Anda

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Pertanyaan :

Apakah boleh bagiku sebagai orang tua untuk meneliti dan melihat-lihat data yang ada dalam HP dan komputer anak-anakku karena khawatir di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik?

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah menjawab:

Ya, ini wajib bagi Anda, lihat dan perhatikan apa yang ada di dalam alat-alat tersebut. Berapa kali telah aku sebutkan kepada Anda bahwa

JANGAN membelikan untuk mereka HP yang fasilitas/fiturnya melebihi fitur untuk percakapan saja (ada fitur-fitur lain lebih dari sekedar untuk percakapan), karena itu akan mendatangkan bencana, musibah, dan berbagai hal yang haram. Jangan membeli alat yang seperti itu untuk mereka.

Penanya: “Sebagian orang mengatakan bahwa perbuatan orang tua yang seperti itu adalah termasuk tajassus (memata-matai) yang diharamkan, apakah perkataan ini ada benarnya?”

 Asy-Syaikh menjawab: “Perkataan seperti ini adalah perkataan yang batil, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya, mengawasi dan memperhatikan mereka. Ini wajib atas orang tua. Bukan termasuk tajassus, namun itu merupakan bentuk pelaksanaan terhadap kewajiban yang Allah bebankan kepadanya.

Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah musibah, yaitu mereka mengatakan: Jangan mengatakan kepada anak-anak, istri, dan putri-putrimu sedikitpun, biarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, bebas sesuai kehendak mereka, jangan ikut campur urusan mereka karena ini termasuk kekerasan dalam keluarga -laa haula wala quwwata illa billah-.

Mereka menghendaki tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban, masing-masing berbuat sekehendaknya.

—————————-

wa miratsul anbiya