Ikhlas dan Menghadirkan Niat dalam Semua Hal ( Bag.1)

Ikhlas dan Menghadirkan Niat dalam Semua Hal ( Bag.1)

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan (memurnikan) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Allah berfirman:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhoan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.” (QS. Al-Hajj: 37)

Allah berfirman:

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

“Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran: 29)

وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدى بن لؤى ابن غالب القرشى العدوى‏.‏ رضي الله عنه، قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏”‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏”‏ ‏(‏‏(‏متفق على صحته‏.‏ رواه إماما المحدثين‏:‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة‏)‏‏)‏‏

[1] Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khaththab bin Nufail bin ‘Abdil ‘Uzza bin Riyah bin ‘Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyiy Al-‘Adawiy ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya setiap amalan disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya.” (Hadits disepakati sahnya oleh dua imam para ahli hadits: Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari dan Abul Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi dalam kitab keduanya yang merupakan kitab paling shahih (setelah Al-Qur’an- pen)

وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدى بن لؤى ابن غالب القرشى العدوى‏.‏ رضي الله عنه، قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏”‏ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏”‏ ‏(‏‏(‏متفق على صحته‏.‏ رواه إماما المحدثين‏:‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة‏)‏‏)‏‏

[2] Dari Ummul Mukminin Ummu ‘Abdullah ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah bersabda:

“Ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka’bah, namun ketika mereka sampai di tanah lapang yang gersang mereka ditenggelamkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang”. ‘Aisyah bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang, padahal di antara mereka ada orang awwam dan ada pula orang yang bukan dari golongan mereka?” Beliau menjawab: “Mereka akan ditenggelamkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Ini lafazh al-Bukhari)

 {}- وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏”‏ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استفرتم فانفروا‏”‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ ‏‏ومعناه‏:‏ لا هجرة من مكه لأنها صارت دار إسلام

[3] Dari ‘Aisyah, ia berkata: Nabi bersabda:

“Tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian dipanggil untuk berjihad, maka berangkatlah!.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maknanya: Tidak ada lagi hijrah dari Makkah, sebab ia sudah menjadi Darul Islam.

 {}- وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنهما قال‏:‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ فقال‏:‏ ‏”‏إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض‏”‏ وفى رواية‏:‏ ‏”‏إلا شاركوكم في الأجر‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

[4] Dari Abu ‘Abdullah Jabir bin ‘Abdullah Al-Anshariy, ia berkata: Kami bersama Nabi dalam salah satu peperangan, kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh perjalanan atau melintasi lembah melainkan mereka senantiasa bersama kalian, hanya saja mereka terhalangi oleh sakit.”

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, Rasulullah bersabda:

“Melainkan mereka selalu ikut serta bersama kalian dalam (mendapatkan) pahala.” (HR. Muslim)

(‏‏(‏ورواه البخاري‏)‏‏)‏ عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏”‏ إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر‏”‏‏.‏

[5] Dari Anas ia berkata: Kami bersama Nabi kembali dari perang Tabuk, kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya ada orang-orang yang kalian tinggalkan di Madinah, tidaklah kalian menempuh celah bukit atau lembah melainkan mereka senantiasa menyertai kalian, mereka ditahan oleh uzur.” (HR. Al-Bukhari)

 {}- وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال‏:‏ كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال‏:‏ والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏”‏ لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يامعن‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

[6] Dari Abu Yazid Ma’an bin Yazid bin Al-Akhnas ia, ayah, dan kakeknya semua termasuk sahabat, ia berkata:

“Ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan, lalu beliau meletakkannya di sisi seseorang di masjid. Kemudian aku datang (ke masjid), aku mengambilnya lalu aku tunjukkan kepada ayahku, ayahku berkata: “Demi Allah,bukan…engkau yang saya maksudkan.” Lalu aku mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah, maka beliau bersabda:

“Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma’an.” (HR. Al-Bukhari)

( Diambil dari  Terjemahan Riyadush Shalihin, Hikmah Ahlus Sunnah)