ADAB-ADAB PERSAHABATAN

ADAB-ADAB PERSAHABATAN

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditulis oleh : al-Ustadz Abul Hasan Cikarang

1. Akhlaq yang mulia ( akhlaqul karimah ).

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“ dan sesungguhnya engkau benar-benar diatas akhlaq dan budi pekerti yang mulia “

Disebutkan oleh Ibnu Rojab dalam jamii’nya termasuk dari akhlaq yang mulia adalah :
“ budi pekerti yang mulia , sifat bijaksana dalam keputusan , sifat malu , rendah hati , menahan dari mengganggu orang lain dengan ucapan atau perbuatan , memaafkan kesalahan , menahan amarah , berseri didepan teman , bersabar dengan gangguan teman .

Ditanyakan pada Ibnul Mubaarok :
”Ringkaskan untuk kami bagaimanakah akhlaq yang mulia itu”
“tinggalkanlah sifat amarah “.

Berkata Ja’far bin Muhammad :
” Kemarahan itu kunci dari segala keburukan “.

Berakhlaq dengan akhlaq yang mulia tidak hanya teruntuk sesama muslim akan tetapi juga untuk semua manusia dan juga untuk binatang , untuk sesama muslim karena mereka adalah saudara kita yang sebenarnya didunia dan akhirat nanti , untuk orang kafir sebagai bentuk da’wah kepada mereka dan menunjukkan kemuliaan agama islam pada mereka .

قالوا : يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : ” الخلق الحسن ” رواه البيهقي في ” شعب الإيمان ”

Ditanyakan kepada beliau : ” Ya Rosululloh ! Apakah pemberian yang terbaik yang diberikan kepada seseorang ?”
beliau menjawab : ” Akhlaq yang mulia ”

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” بعثت لأتمم حسن الأخلاق ” رواه الموطأ ”

Beliau juga bersabda : ” Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia “.

2. Memperbaiki dan menutupi kejelekan serta aib saudaranya .

Jangan menghina cacat yg ada pada org lain , Jika cacat tersebut terdapat dalam akhlak dan agamanya, bantulah ia untuk mmperbaikinya. jika cacatnya pada fisiknya, beradablah kepada yang telah mnciptakannya .

begitulah seharusnya kita bersikap pada makhluk ciptaan alloh karena dengan begitu kita akan menerima kekurangan saudara kita sebagaimana mereka bisa menerima kekurangan diri kita , dimana tiada makhluk yang sempurna hanya dialah yang maha sempurna , adapun kekurangan itu disempurnakan dan ditutupi , bukan dihina dan disebarkan .

Siapakah yang sempurna…?
Takkan engkau dapati manusia yang sempurna sisi sempurna disisi yang lain tiada sempurna . Apabila engkau pandang manusia dari segala sisi engkau akan mendapati kesempurnaan , mudah dalam memaafkan setiap kesalahan , mudah dalam bersikap tawadhu’ dan yang lainnya .

Apabila engkau pandang manusia dari satu sisi engkau dapati semuanya akan kurang dan begitu sebaliknya apabila engkau pandang dari sisi yang lain engkau akan dapati semua sempurna.

Sebagaimana ungkapan seorang penyair :

فعين الرضا عن كل عيب كليلة … ولكن عين السخط تبدي المساويا

” pandangan keridhoan
akan menampakkan keburukan sebagai kebaikan…
akan tetapi pandangn kebencian
menampakkan semua kejelekan….”

sumber: http://www.almuwahhidiin.com/untaian-nasehat-persahabatan.html#comment-56

muslimah mms