JENIS-JENIS ITSAR (SIKAP MENDAHULUKAN ORANG LAIN)

Berkata al-'Allamah al-Faqih ahli Ushul Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullahu, di dalam kitab beliau (Syarah Riyadhus Shalihin) : “(Bab : Itsar dan Muwasah); Penulis (al-Imam an-Nawawi rahimahullah) menyebutkan bab ini setelah bab larangan dari sikap bakhil dan tamak dikarenkan keduanya saling bertolak belakang. Maka yang dimaksud dengan Itsar adalah seorang mengedepankan orang lain atas dirinya sendiri, sedangkan Muwasah adalah menolong…

Komentar Dinonaktifkan pada JENIS-JENIS ITSAR (SIKAP MENDAHULUKAN ORANG LAIN)