Orang-orang yang dilarang menerima zakat Maal

Orang-orang yang Diharamkan Menerima Zakat Setelah kita ketahui mustahiq (penerima zakat/shadaqah) yang telah ditetapkan Allah, sekarang akan kita sebutkan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerimanya, mereka adalah: 1. Orang-orang kafir dan mulhid. Dalam hadits Muadz: "(Zakat) itu diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskinnya" yakni: diambil dari orang kaya muslimin dan diberikan kepada…

Komentar Dinonaktifkan pada Orang-orang yang dilarang menerima zakat Maal

Orang-orang yang berhak menerima zakat Maal

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Mustahiq zakat ada delapan golongan, Allah membatasinya dalam ayat: "Sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang fakir miskin dan mengurusinya serta orang yang sedang ditundukkan hatinya, budak-budak orang yang punya hutang dan yang yang berjuang dijalan Allah serta ibnu sabil kewajiban dari Allah dan Allah Maha Tahu dan Bijaksana." Adapun rincian mereka ini adalah sebagai berikut: 1.…

Komentar Dinonaktifkan pada Orang-orang yang berhak menerima zakat Maal

Hukum-hukum seputar zakat Maal (harta)

Zakat Maal Zakat maal (harta) adalah untuk mensucikan harta dari hal-hal yang haram (harta haram) dan menjaga harta dari haknya orang-orang fakir dan yang lainnya. Firman Allah Ta’ala (yang artinya) : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih…

Komentar Dinonaktifkan pada Hukum-hukum seputar zakat Maal (harta)