Dauroh ILmiyyah ” Penyakit Hati dan Penawarnya”

Bismillah Dauroh ILmiyah Johor Bahru - Kuala Lumpur (Malasyia ) Tema : Penyakit Hati dan Penawarnya Karya Syaikhul Islam Ibnu Taimimiyah   Pemateri: Al Ustadz Abdurrahman Ramawiyah (Alumni Darul Hadith Dammaj, Yaman)   Waktu: 17 - 21 Sya'ban 1434 H / 20 - 30 Juni 2013

Komentar Dinonaktifkan pada Dauroh ILmiyyah ” Penyakit Hati dan Penawarnya”

Anjuran Untuk Ikhlas Dan Menjaga Waktu (a)

Al Imam Al Bukhari berkata dalam Al-Adabul Mufrad (hal. 177): Qurran bin Habib telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Iyas bin Abi Tamimah telah mengabarkan kepada kami, dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Abu Hurairah, dia berkata: “Al-Humma (penyakit demam) datang kepada Nabi, lalu dia berkata: ‘Kirimlah aku kepada pengikut pilihanmu yang ada di sisimu.’ Beliau lalu mengirimnya kepada kaum…

Komentar Dinonaktifkan pada Anjuran Untuk Ikhlas Dan Menjaga Waktu (a)