Dauroh Sehari ” Ushulus Sunnah ” 07/04/2013

Dauroh Sehari ” Ushulus Sunnah ” 07/04/2013

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Dauroh Sehari

 ” Ushulus Sunnah “

Pokok Pokok Ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah

Karya Al Hafidz Abu Bakar Abdullah Al-humaidy

 

Pemateri :

Al Ustadz Muhammad Umar As Sawed ( Murid Asy Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin )

Waktu

Ahad,  07 April 2013M

Tempat :

Masjid Abu Bakar Ash Shiddiq, Komplek Ponpes Dhiyaus – sunnah

 

Dauroh Ustad Muhammad