Dalil atas Keharaman April Mop (Kadzbah Ibril)

Dalil atas Keharaman April Mop (Kadzbah Ibril)

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Oleh Syaikh kami DR Muhammad bin Hadi al-Madkholi hafizhahullah.

 Pertanyaan: wahai syaikh kami, ini pertanyaan dari surat pembaca Situs Miratsul Anbiya (http://ar.miraath.net) bertanya tentang perkara yang sekarang dikenal dengan April Mop Hafizhokumullah. Dengan harapan antum memiliki jawaban tentang hal ini wahai syaikh.

 Jawaban:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Sesungguhnya Allah subhnahu wa ta ‘ala telah memerintahkan untuk jujur dan memerintahkan untuk selalu bersama dengan orang yang jujur, Allah jalla wa ‘ala  berfirman: (wahai orang orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang orang yang jujur) at taubah : 119

Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang perbuatan dusta dan menyebutkanya sebagai dosa besar, beliau alaihish shalatu was salam bersabda:

“hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada kefajiran, dan tidaklah seseorang selalu berdusta dan terbiasa berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta”]Jika demikian maka yang wajib atas setiap muslim agar bertaqwa kepada Allah terhadap dirinya dan selalu memegang perintah Allah, menaati Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam dan sangat berhati hati dari perbuatan dusta, sesungguhnya dusta itu haram dengan seluruh bentuk dan jenisnya, dan keharamanya menjadi lebih besar jika dilakukan agar orang orang tertawa.

 Inilah yang kami ketahui tentang perkara yang ditanyakan tentangnya dan masyhur di kalangan muslimin, dan yang disesalkan akhir akhir ini. Sumbernya adalah yahudi dan nasrani dan negeri-negeri di timur dan barat dari kalangan mereka seluruhnya. Sesungguhnya mereka berdusta dengan kedustaan ini agar ditertawakan disebabkan kedustaanya atau dikenal denganya dan masyhur denganya, serta tercatat  dalam dunia ketenaran.

Adapun kita wahai kaum muslimin, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Celaka bagi seseorang yang berdusta dengan sebuah kedustaan untuk membuat manusia tertawa dengannya, CELAKA baginya, kemudian CELAKA baginya!!”.

✔ Maka yang wajib atas kita seluruhnya untuk mewaspadai ini dan bab ini yang ditanyakan tentangnya yaitu “April Mop”, HARAM dari dua sisi:

♻ Sisi yang pertama:hal itu adalah dusta dan Allah subhanahu wata’ala telah mengharamkan dusta, dan telah kita dengar bersama hadits nabi shallallahu alaihi wa sallam (“hati-hati kalian dari dusta!! Sesungguhnya dusta itu menghantarkan kepada kefajiran dan kefajiran itu menghantarkan kepada an-NAAR (Neraka). dan tidaklah seseorang selalu berdusta dan berupaya untuk berdusta hingga dicatat di sisi Alah sebagai PENDUSTA.) riwayat al-Bukhari 6134, Muslim 2607. ini satu sisi.

♻ Sisi yang kedua: yang denganya pengharamanya menjadi lebih keras jika ditambahkan kepada keharaman dusta tersebut yaitu perkara ini adalah MENYERUPAI (TASYABBUH) dengan orang-orang kafir. Sesunggunya orang orang kafir itu berdusta dan berdusta dan berdusta. Terkadang melakukan kedustaan yang besar dan petaka yang besar yang disiarkan dan disebarkan, terkhusus pada media massa pada hari hari ini ke timur dan ke barat yang menyebabkan gempar orang banyak, kemudian setelah itu diketahui bahwa hal itu tidak benar.

Maka demikian pula seorang muslim jika berduta dengan kedustaan yang membuat takut saudaranya muslim dan membangkitkan rasa takutnya dan menjadi besar kepanikannya disebabkan hal itu, terkadang jatuh sakit ketika ada yang berkata kepadanya misalnya “fulan telah meninggal” orang yang dia cintai seperti ayah, saudara, anak laki laki atau anak perempuan, atau ada yang berkata kepadanya misalnya rumahmu kecurian atau rumahmu terbakar atau yang semisal dengan itu dari perkara yang besar, terkadang membuat orang menjadi kacau, hilang kecerdasan dan akalnya, dan terkadang sakit maka ini tanggung jawab siapa?

Yang terjadi ini adalah tanggung jawab si pendusta ini. Dan kedustaan pada bab ini juga termasuk yang KERAS pengharamanya, yang demikian itu karrna padanya ada kejelekan yang besar dan menyerupai perbuatan orang kafir dari sisi ini.

Maka wajib atas muslimin Agar sangat mewaspadai hal itu dan tidak menjadikan musuh musuh Allah yang kafir sebagai panutan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan kepada mereka agar menjadi bersama orang orang yang jujur. (wahai orang orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan jadilah bersama  orang-orang yang jujur)(at taubah 119) dan bersabda shallallahu alaihi wa sallam “seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisanya dan tanganya”

Jika seorang insan berdusta dengan kedustaan yang membuat manusia takut, maka orang ini kaum muslimin tidak selamat dari lisanya.

Aku memohon kepada Allah agar merizkikan kepada kita semua pemahaman terhadap agama dan bashirah padanya dan mengikuti rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sangat mewaspadai keserupaan dengan orang orang kafir dari orang orang barat maupun timur dan para pengekor ajaran yahudi dan nasrani. Hal ini telah dikabarkan oleh nabi shallallah alaihi wa sallam. Maka bukan perkara yang aneh jika ada pada umat Islam ini yang mengikuti orang orang yahudi dan nasrani sama persis dengan mereka berjalan di belakang mereka sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga jika mereka masuk lubang biawak pun kita pun akan masuk.

Aku memohon kepada  Allah agar merizkikan kepada kita semuanya ittiba’ kepada rasulnya dan berhati hati dari perkara yang membuat murka rabb kita tabaraka wata’ala yang demikian itu dengan menjauhi semisal dengan perkara perkara ini dan penyerupaan dengan musuh musuh Allah yang kafir dan menetapi jalan islam yang benar serta menapaki jalan yang lurus sesungguhnya Dia Maha Dermawan dan Maha Pemurah

وصلي الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله نبينا محمد وعلي اله واصحابه واتباعه باحسان

Sumber

http://ar.miraath.net/audios/april-fools

 Dikutip dari :

WA-Mirastul Anbiya Indonesia