Hukum-hukum sekitar I’tikaf dalam pandangan Ulama’ Ahlusunnah

Hukumnya I’tikaf adalah sunnah di bulan ramadhan dan yang lainnya sepanjang tahun, dalilnya adlah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Sedang kalian dalam kedaan I’tikaf di masjid”. (QS. Al-Baqarah :187) Disertai hadist-hadist shahih tentang I’tikaf Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam. Demikian pula atsar-atsar yang mutawatir dari ulama Salaf dalam masalah itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mushannaf, karya Ibnu Abi syaibah…

Komentar Dinonaktifkan pada Hukum-hukum sekitar I’tikaf dalam pandangan Ulama’ Ahlusunnah

I’tikaf seperti Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam

1. Hikmahnya Al 'Allamah Ibnul Qayyim berkata: “Manakala hadir dalam keadaan sehat dan istiqomah (konsisten) di atas rute perjalanan menuju Allah 'Azza wa Jalla tergantung pada kumpulnya (unsur pendukung) hati tersebut kepada Allah, dan menyalurkannya dengan menghadapkan hati tersebut kepada Allah 'Azza wa Jalla secara menyeluruh, karena kusutnya hati tidak akan sembuh kecuali dengan menghadapkan(nya) kepada Allah 'Azza wa Jalla.…

Komentar Dinonaktifkan pada I’tikaf seperti Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam

Ringkasan ragam sholat Tarawih & qunut witir Rasulullah

Saya (Syaikh Al-Albani) telah menjelaskan perinciannya dalam kitab saya yang lain “Shalat Tarawih” (hal.101-105), kemudian saya disini hendak meringkasnya untuk mempermudah pembaca dan sebagai peringatan. Cara Pertama Shalat 13 rakaat yang dibuka dengan 2 rakaat yang ringan atau yang pendek, 2 rakaat itu menurut pendapat yang kuat adalah shalat sunnah ba’diyah Isya’. Atau 2 rakaat yang dikhususkan untuk membuka shalat…

Komentar Dinonaktifkan pada Ringkasan ragam sholat Tarawih & qunut witir Rasulullah

Bantahan : Sholat Tarawih Rasulullah bukan 20 raka’at

Shalat Tarawih Bersama Rasulullah Mukadimmah Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari kejelekan diri-diri kita dan amal-amal kita. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa…

Komentar Dinonaktifkan pada Bantahan : Sholat Tarawih Rasulullah bukan 20 raka’at