Penegakan Hujjah / Iqomatul Hujjah

Iqaamatul Hujjah Pertanyaan ke-15: Apakah disyaratkan dalam menegakkan hujjah, (adanya) pemahaman yang jelas dan memadai (dari orang yang ditegakkan hujjah tersebut ?pent.) atau apakah cukup hanya dengan sekedar menyampaikannya saja, kami mohon perincian permasalahan tersebut beserta penyebutan dalilnya? Jawaban: Adalah wajib menegakkan hujjah pada orang yang memiliki syubhat dan demikian pula orang musyrik, apabila telah ditegakkan hujjah atasnya maka sungguh…

Komentar Dinonaktifkan pada Penegakan Hujjah / Iqomatul Hujjah