Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian XVII-XX)

BAGIAN 17 CARA MENGHILANGKAN SYIRIK Menghilangkan syirik kepada Allah, belum akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik: 1. Syirik dalam perbuatan Tuhan: Yaitu beri'tikad bahwa di samping Allah, terdapat pencipta dan pengatur yang lain. Sebagaimana yang diyakini sebagian orang-orang shufi, bahwa Allah menguasakan sebagian urusan kepada beberapa waliNya untuk mengaturnya. Suatu keyakinan, yang hingga orang-orang musyrik sebelum Islam pun…

Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian XVII-XX)

Jalan Golongan Yang Selamat (XIII-XVI)

BAGIAN 13 HUKUM HANYA MILIK ALLAH SEMATA Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaNya semata. Ia mengutus para rasulNya untuk mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka, sehingga bisa memberikan hukum (putusan) yang benar dan adil di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman Allah Ta'ala, dan dalam sabda Rasulullah . Hukum-hukum itu mengandung berbagai masalah. Di antaranya…

Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Golongan Yang Selamat (XIII-XVI)

Jalan Golongan Yang Selamat (IX – XII)

BAGIAN 9 MAKNA "AR-RAHMAANU 'ALAL 'ARSYIS TAWA" Banyak sekali ayat dan hadits serta ucapan ulama salaf yang menegaskan bahwa Allah berada dan bersemayam di atas. 1. Firman Allah, "KepadaNyalah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal yang shalih dinaikkanNya." (Al-Faathir: 10) 2. Firman Allah, "Yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan." (Al-Ma'aarij: 3-4) 3. Firman Allah, "Sucikanlah…

Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Golongan Yang Selamat (IX – XII)

Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian V – VIII)

BAGIAN 5 MACAM-MACAM TAUHID Tauhid adalah mengesakan Allah dengan beribadah kepadaNya semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah I berfirman, "Dan Aku (Allah) tidah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Adz-Dzaariyaat: 56) Maksudnya, agar manusia dan jin mengesakan Allah dalam beribadah dan mengkhususkan kepadaNya dalam berdo'a. Tauhid berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada tiga macam: 1. TAUHID RUBUBIYAH…

Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian V – VIII)

Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian I – IV)

BAGIAN 1 GOLONGAN YANG SELAMAT 1. Allah berfirman: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (Ali Imran: 103) "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memperse-kutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap go-longan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan me-reka." (Ar-Ruum: 31-32) 2. Nabi bersabda: "Aku…

Komentar Dinonaktifkan pada Jalan Golongan Yang Selamat (Bagian I – IV)