Selamat datang bagi penuntut ilmu, Semoga Allah memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua.. aamiin

Beritahu yang lain

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Lagi : Tentang Khawarij

Nama Grup/Aliran – Khawaarij Pengikutnya disebut – Khariji, jamaknya – Kharijiyyun Khawarij adalah sekte/aliran yang

Sikap Tengah Ahlus Sunnah

Ahlus Sunnah adalah umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti Al Kitab