Tauhid Rahasia Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita semua tentu menginginkannya. Hanya yang perlu untuk kita pertanyakan bagaimana cara untuk meraih keduanya. Sementara, kita yakini bersama bahwa Islam adalah agama yang ajarannya universal (menyeluruh). Islam satu-satunya agama yang mendapatkan legitimasi (pengakuan) dari Sang Pemiliknya Jalla Sya'nuhu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamiin. Tidak didapatkan satu ajaranpun dalam Islam…

Komentar Dinonaktifkan pada Tauhid Rahasia Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bid’ahkah ucapan “Shodaqallahul adzim” ?

Dasar agama Islam ialah hanya beramal dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya. Keduanya adalah sebagai marja’ –rujukan- setiap perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang tidak mengembalikan kepada keduanya maka dia bukan seorang mukmin. Allah berfirman, “Maka demi Rabmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan…

Komentar Dinonaktifkan pada Bid’ahkah ucapan “Shodaqallahul adzim” ?

Malapetaka Akhir Zaman dan Solusinya

Mukadimah Sesungguhnya segala puji bagi Allah semata, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan serta bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada illah (Tuhan) yang berhak…

Komentar Dinonaktifkan pada Malapetaka Akhir Zaman dan Solusinya

Hukum tentang Sihir dan Perdukunan/Paranormal

Hukum Sihir Dan Perdukunan. Segala puji hanya kepunyaan Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang tiada lagi Nabi sesudahnya. Akhir-akhir ini banyak sekali tukang-tukang ramal yang mengaku dirinya sebagai tabib, dan mengobati orang sakit dengan jalan sihir atau perdukunan. Mereka kini banyak menyebar di berbagai negeri; orang-orang awam yang tidak…

0 Komentar

Biarkan Jenggot Anda Tumbuh …

Biarkan Jenggot Anda Tumbuh Daftar Isi : 1. Dalil-Dalil Wajibnya Memelihara Jenggot Dan Memangkas Kumis. 2. Hukum Memotong, Mencabut, Atau Mencukur Jenggot. 3. Larangan Dan Bahaya Menyerupai Orang Kafir. 4. Pada Diri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Telah Ada Suri Tauladan Yang Baik. Dalil-Dalil Wajibnya Memelihara Jenggot Dan Memangkas Kumis . Segala puji bagi Allah saja, shalawat dan salam tetap…

Komentar Dinonaktifkan pada Biarkan Jenggot Anda Tumbuh …