Bagaimana Cara Mengajarkan Perkara Manhajiyah kepada Orang Awam?

Bagaimanakah metode terbaik yang semestinya ditempuh oleh seorang imam salafy dalam mengajarkan agama kepada orang-orang awam, terutama masalah-masalah  manhajiyyah. Misalnya kalau dia hendak mentahdzir awam dari bahaya orang tertentu atau kelompok tertentu. Cara apakah yang harus ia tempuh untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Apalagi keumuman manusia biasanya menjauh dari hal-hal seperti ini (yakni pengajaraan masalah-masalah manhajiyyah)? Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi rahimahullah…

Komentar Dinonaktifkan pada Bagaimana Cara Mengajarkan Perkara Manhajiyah kepada Orang Awam?