Imam Ath Thurtusi – Membongkar Kedustaan Ihya’ Ulumuddin

Imam Ath Thurtusi Membongkar Kedustaan Kitab Ihya' Ulumuddin oleh Abu Fairuz Peran ulama tak semata mengajari muridnya untuk memahami agama. Sebagai pelanjut risalah para nabi, ulama...

Hukum Mencium Mushaf Al Quran

Beliau berkata: Perkara ini –menurut keyakinan kami– adalah masuk kedalam keumuman hadits “Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap...

Khuruj (Bepergian) Di Jalan Allah

Khuruj / Bepergian Di Jalan Allah Penanya : Apabila sekelompok manusia melakukan khuruj (keluar), sementara di antara mereka ada yang berilmu ataupun penuntut ilmu lalu...

Hukum Memberikan Selamat Hari Raya atas Orang Non Muslim

Fatwa Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Beliau berkata: Ucapan selamat untuk orang-orang kafir dengan hari raya christmas atau hari raya-hari raya lainnya yang...